Tilia platyphyllos 

 •  

  Règne : Plantae
  Subdivision : Spermatophyta
  Subdivision 2 : Angiosperma
  Genre : Tilia
  Espèce : platyphyllos
  Sous-espèce :
  Variété :
  Ancien nom :
  Auteur :
  Auteur variété :

 • Tilia platyphyllos
  Copyright © 2023 CEBE-MOB - Photo Hanssens Bart

 

Noms vernaculaires
Français : Tilleul à larges feuilles
Neerlandais : Zomer linde
Allemand :
Anglais :

 

Localisation sur les sites CEBE
Moeraske : x (cultivé (C))
Périphérie Moeraske :
Walckiers : x
Hof ter Musschen :
Périphérie Hof ter Musschen :
Houtweg :

 

Détermination
Détermination confirmée : oui
Découvreur CEBE :
Déterminateur :
Nomenclature : Nouvelle flore de la Belgique (bleue), 5ème éd.

 

Bibliographie
Nouvelle flore de la Belgique (bleue), 5ème ed, page 203


 

Commentaires
Cultivé
'Protection du patrimoine. Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006, est inscrit sur la liste de sauvegarde comme site le tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos) sis place Saint-Vincent à Evere, connu au cadastre d'Evere, 1re division, section A, 1re feuille, parcelle n° 86f (partie) (coordonnées Lambert belge : x = 152421, y = 174535) en raison de son intérêt scientifique et esthétique.', JC.


 

Biotopes

J  F M A M J  J  A S O N D
bioInfo UK | ecoflora | bladmineerders.nl | bladmineerders.be | brc | gallennederland | nl.wikipedia | soortenbank.nl
update 4nov13
Verwijzing ♣ HOST: Tilia (Tilleul - Linde)
Een aantal soorten worden nog gezocht (⊕) of ontbreken nog op cebe.waarnemingen.be (¢). De vrij gemarkeerde Bonte Lindebladluis (Eucallipterus tiliae) is verantwoordelijk voor de plakkerige substantie onder Lindes (mei-juni-juli) en brengt ook heel wat belagers met zich mee.
Mijnen en vrijlevende rupsen van de Lindeooglapmot (Bucculatrix thoracella) zijn mogelijk in het late najaar.
In 2013 waren er drie nieuwe gallen en een bladmijn (★) en enkele éérste bevestigingen (☆) op cebe.observations.be.
Alle soorten werden recent waargenomen in het Moeraske tenzij anders aangegeven in het rood.
Zie commentaar op bladmineerders.nl: «Bovenzijdige, wratachtige gallen, aan de onderzijde bekleed met een erineum, worden in de Nederlandse literatuur benoemd als Phytoptus abnormis Garman, 1883, in de Engelse als Ph. erinotes (Nalepa, 1918). Volgens de Lillo, in Fauna Europaea (2013), komt geen van beide soorten voor in West-Europa. Op grond van de grote variatie in gal-expressie door Ph. tetratrichus is het vooralsnog aan te nemen dat dit de veroorzaker van de betreffende gallen is, todat onderzoek aan de mijten dit kan bevestigen.»
Ook het onderscheid Eriophyes tiliae en E. lateannulatus valt weg: «Tot voor voor de revisie door Soika & Kozak werd verondersteld dat E. lateannulatus de bekende spijkergallen veroorzaakte bij Tilia cordata, en E. tiliae de gewoonlijk wat langere en smallere gallen veroorzaakte bij Tilia vulgaris. Ook E. tomentosae, gespecialiseerd op Tilia tomentosa is gesneuveld.»
Cebe-zone bevat 4 Lindes: Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles - Winterlinde), T. platyphyllos (Tilleul à larges feuilles - Zomer linde), T. tomentosa (Tilleul argenté - Zilverlinde), T. x europaea (Tilleul de Hollande - Hollandse linde)
Pigott, C.D., The Biological Flora of the British Isles : Tilia cordata, Journal of Ecology, 1991, 79, 1147-1208 (zie ecoflora) bevat een zeer uitgebreide hostplantanalyse.

APHIDIDAE
Eucallipterus tiliae (Bonte Lindebladluis) Scheutbos

BUCCULATRICIDAE
Bucculatrix thoracella (Lindeooglapmot) ⊕ ζ Ω nerfoksel okt-nov

CECIDOMYIIDAE
Contarinia tiliarum (Springende lindegalmug) ★

Dasineura tiliae (Lindebladrolgalmug) ★

COCCIDAE
Pulvinaria regalis © (Pulverinaire du Marronnier d'Inde - Koningsschildluis) foto ♣ Acer sp.

ERIOPHYIDAE
Eriophyes exilis © (Lindenerfhoekmijt) ☆

Eriophyes leiosoma © (Lindeviltmijt)   ¢ (2008)

Eriophyes tiliae © (Galle du Tilleul - Zomerlindehoorntjesmijt) ☆

Eriophyes lateannulatus © (Winterlindehoorntjesmijt) Zie opmerking mogelijk synoniem!

GEOMETRIDAE
Operophtera brumata © (Phalène brumeuse - Kleine wintervlinder)

MIRIDAE
Orthotylus marginalis ©  ☆

Phytocoris tiliae ©   2005 foto ♣ Ulmus

NEPTICULIDAE
Stigmella tiliae (Lindemineermot) ★

PHYTOPTIDAE
Phytoptus abnormis (Lindevlekmijt) ★

Phytoptus tetratrichus © (Lindebladrolmijt) ≡ Phytoptus tetrastichus abnormis f. erinotes)

PYRRHOCORIDAE
Pyrrhocoris apterus © (Gendarme - Vuurwants)

SPHINGIDAE
Mimas tiliae © (Sphinx du tilleul - Lindepijlstaart)

TENTHREDINIDAE
Caliroa annulipes (Lindebladwesp) ★Ω (foto ♣ Quercus robur)
Andere waardplanten:


 

Observations
11/02/2007, Sint-Vincentiuskerk, foto genomen van het beschermde exemplaar, BH.

50.88112225,4.403712970625~50.88112225,4.403712970625

 

Google Map & Obserbations.be