De Hoornaarvlinder (Sesia apiformis - Papillon frelon)

Jeudi 16 juillet 2015 • Foto's: Sporen van de Hoornaarvlinder op populier, Moeraske, maart 2015
  Op zoek naar regenbestendige observatietips in maart dit jaar werd onze aandacht getrokken door enkele foto's op waarnemingen.be van forse gaten aan de stambasis van populier. Ze werden veroorzaakt door de Hoornaarvlinder. Alhoewel deze opvallende wespvlinders zelden gespot worden, laat staan in Brussel, leek de tip toch bruikbaar vermits vlindernet.nl ook al aangaf dat «onderzoek naar gerooide populieren suggereert dat deze soort in West-Nederland in vrijwel iedere populierenlaan aanwezig is». Weer zo'n soort dus met een langdurig verborgen larvestadium (3 à 4 jaar) en dan een korte volwassen onopgemerkte fase van enkele maanden.
  Onze zoektocht leverde bij de eerste grote omgevallen populier in het Goede Herderspark al onmiddellijk resultaat. Vlak boven de wortels vonden we inderdaad meerdere gaten en in sommige daarvan een 2 cm grote lege huls. Onze foto, de eerste voor Brussel, werd prompt goedgekeurd. Ik zag diezelfde gaten ook aan de stambasis van andere grote populieren en ook in Laarbeekbos. Vermoedelijk is dat overal het geval in Brussel waar oude populieren staan.
  Tot daar de gemakkelijke sporen die de aanwezigheid van Hoornaarvlinder verraden. Volgens de nachtvlinderwebsite «ukmoths» moeten volwassen exemplaren gespot worden in juni - juli, 's morgens, voor ze de kans hebben gekregen op te warmen, en laag op de stam. We begonnen dus alle Populierenstammem in de gaten te houden en begin juni vonden we inderdaad een exemplaar in het Everse Goede Herderspark, vlakbij de stambasis van een oude Canadapopulier in de zon. De vlinder begon wel met vleugels te slaan als ik te dicht naderde, maar blijkbaar was er toch meer nodig om dit logge lijf te doen opstijgen.
  Dat een dergelijke opvallende verschijning nooit eerder gepost werd op bru.waarnemingen.be blijft verbazen.
  Een andere verklaring kan zijn dat we niet genoeg kijken naar populieren. De stichting Populier (populierenland) stelt dat de ecologische waarde van populieren ten onrechte in een wat negatief daglicht staat omdat hybriden vaak op een onnatuurlijke manier werden aangeplant op landbouwgrond en niet de kans krijgen om te verouderen. Bijgevolg kunnen ze geen interessante biotoop ontwikkelen.
  Ook in het Moeraske fotografeerden we op deze waardplant de laatste jaren toch al een tachtigtal gasten. Voor 200 soorten in de de cebe-inventaris komt populier in aanmerking als mogelijke waardplant.


  De geïmiteerde: Vespa crabro (Frelon européen - Hoornaar)


 • Sesia apiformis (Hoornaarvlinder), Moeraske juni 2015. De vlinder doet denken aan de Hoornaar.

Début