Anatis ocellata

Jeudi 03 août 2017

  • Nà Oenopia conglobata (Coccinelle rose - Vloeivleklieveheersbeestje) in 2013 in Walckiers en
    Chilocorus bipustulatus (Coccinelle des bruyères - Heidelieveheersbeestje) in 2009 in de educatieve tuin aan de Houtweg, is er nog eens een nieuwe soort waargenomen in het Moeraske.

    Anatis ocellata (Coccinelle ocellée - Oogvleklieveheersbeestje) werd aangetroffen in het Goede Herderspark op een Trompetboom (Catalpa), alhoewel naaldbomen haar normale biotoop uitmaken.

    Enkele andere Brusselse waarnemingen situeren zich buiten of vlakbij de Ring: Anderlecht (Neerpede & Vogelzang), één waarneming diep in het Zoniënwoud en ééntje in het Rood Klooster.
    Ook dook Rhyzobius forestieri dit jaar weer op. Deze nieuwe exoot, ontdekt in het Moeraske in 2006 en voor het laatst waargenomen in 2007, blijkt zich hier te handhaven op Cornus (Cornouiller - Kornoelje). Enkel in Muizen (Mechelen) - Planckendael was er nog een waarneming in 2009.


  • Anatis ocellata, Moeraske 27-07-2017

Début