Lycaena phlaeas (Bronzé - Kleine vuurvlinder)

Vendredi 25 août 2017

  • Deze dagvlinder werd eerder slechts één keer waargenomen in een nabijgelegen tuin in 2012. Nu dook hij op in de ruigte van het Moeraske op Boerenwormkruid. Het is een soort die houdt van korte vegetatie en kale grond.

    Waarnemingen in Hof ter Musschen dateren van 2007 en werden tot nu toe nog niet herhaald op cebe.waarnemingen.be.

    De waardplant is in de eerste plaats Rumex acetosella (Petite oseille - Schapenzuring).

    Lycaena phlaeas (Bronzé - Kleine vuurvlinder)


    Coenonympha pamphilus (Procris - Hooibeestje) werd ook opnieuw gespot en houdt van hetzelfde kortgehouden grasland...


  • Lycaena phlaeas (Bronzé - Kleine vuurvlinder), 't Moeraske, 24/08/2017

Début